Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 roku
Termin składania uwag
od 8 listopada 2023 do 15 listopada 2023
Zarządzenie Prezydenta Miasta
828/2023 konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2024 roku
Opublikował
Dokumenty