Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Termin składania uwag
od 20 listopada 2023 do 27 listopada 2023
Zarządzenie Prezydenta Miasta
859/2023 konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy drodze wewnętrznej - ulica Marysieńki Sobieskiej
Opublikował