Dotyczy
Konsultacje projektu uchwały o zmianie uchwały Nr 1047/LXI/2023 Rady Miasta Rybnika w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub ujętym w gminnej ewidencji zabytków
Termin składania uwag
od 20 maja 2024 do 22 maja 2024
Opublikował