Dotyczy
KONKURS 2011 r: WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
7 października 2011
Opublikował
Elżbieta Wolny-Luks (Inspektor R) dnia 16 września 2011