Dotyczy
Konkurs 2012r.: wsparcie realizacji zadań publicznych w obszarach: działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami oraz pomoc Polonii i Polakom za granicą
Termin składania dokumentów
2012-02-10
Data publikacji