Dotyczy
OGŁOSZENIE O OTWARTYCH KONKURSACH OFERT NA WSPARCIE REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH W 2013 ROKU w obszarze: Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Termin składania dokumentów
2013-02-11
Data publikacji