Dotyczy
KONKURS 2014 r.: na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego.
Termin składania dokumentów
17 marca 2014
Termin rozstrzygnięcia
21 marca 2014
Opublikował