Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2014 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
2014-07-24
Termin rozstrzygnięcia
2014-07-31
Data publikacji