Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2014 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
24 lipca 2014
Termin rozstrzygnięcia
31 lipca 2014
Opublikował