Dotyczy
KONKURS 2015 r.: na realizację zadania publicznego pn. organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego
Termin składania dokumentów
2014-11-10
Termin rozstrzygnięcia
2014-11-19
Data publikacji
Szczegóły