Dotyczy
KONKURS 2015 r.: na realizację zadania publicznego pn. organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego
Termin składania dokumentów
10 listopada 2014
Termin rozstrzygnięcia
19 listopada 2014
Opublikował
Żaneta Gałuszka (Inspektor PS-II) dnia 24 października 2014
Szczegóły
Metryka Zarządzenie (z ogłoszeniem) [rtf - 85 KB]
Metryka Formularz oferty [rtf - 44 KB]
Wzory oświadczeń [rtf - 24 KB]
Wzór umowy [rtf - 51 KB]