Dotyczy
KONKURS 2015 r.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Termin składania dokumentów
15 grudnia 2014
Termin rozstrzygnięcia
19 grudnia 2014
Opublikował