Dotyczy
KONKURS 2015 r.: ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2014 r. o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Termin składania dokumentów
2014-12-31
Termin rozstrzygnięcia
2015-01-23
Data publikacji
Szczegóły