Dotyczy
KONKURS 2015 r.: ogłoszenie z dnia 10 grudnia 2014 r. o otwartych konkursach ofert na realizację zadań publicznych w 2015 roku
Termin składania dokumentów
31 grudnia 2014
Termin rozstrzygnięcia
23 stycznia 2015
Opublikował
Szczegóły
Metryka Druk oferty [doc - 125 KB]
Treść ogłoszenia z dnia 10 grudnia 2014 r. o otwartych konkursach ofert na 2015 r [doc - 111 KB]
Wzory oświadczeń [pdf - 38 KB]
Metryka PROPOZYCJA PODZIAŁU ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ [pdf - 38 KB]
Metryka Propozycja podziału środków finansowych w obszarze pomocy społecznej [pdf - 17 KB]
Propozycja podziału środków finansowych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społ [pdf - 26 KB]
Propozycja podziału środków finansowych w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej [pdf - 15 KB]
Metryka Wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej [pdf - 40 KB]
Metryka wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w obszarze pomocy społecznej [pdf - 23 KB]
Wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społ [pdf - 29 KB]
wykaz ofert nieodpowiadających wymogom formalnym w ogłoszeniu otwartego konkursu ofert w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej [pdf - 31 KB]
Metryka PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH - WSPIERANIE I UPOWSZECHNIANIE KULTURY FIZYCZNEJ [pdf - 38 KB]
Metryka PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOC RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIE SZANS TYCH ROD [pdf - 25 KB]
Metryka PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ [pdf - 23 KB]
Metryka PODZIAŁ ŚRODKÓW FINANSOWYCH W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM [pdf - 26 KB]