Dotyczy
ogłoszenie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Termin składania dokumentów
19 stycznia 2015
Termin rozstrzygnięcia
30 stycznia 2015
Opublikował