Dotyczy
ogłoszenie na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2015 roku w obszarze: działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami
Termin składania dokumentów
2015-01-19
Termin rozstrzygnięcia
2015-01-30
Data publikacji