Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na 2015 r. w obszarze: ekologia i ochrona zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego
Termin składania dokumentów
20 lutego 2015
Termin rozstrzygnięcia
13 marca 2015
Opublikował
Hanna Szulik (Podinspektor E-IV) dnia 20 stycznia 2015