Dotyczy
dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w roku 2015
Termin składania dokumentów
2015-02-10
Termin rozstrzygnięcia
2015-02-12
Data publikacji
Szczegóły