Dotyczy
dodatkowego otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowanej w formie opiekuna dziennego w roku 2015
Termin składania dokumentów
10 lutego 2015
Termin rozstrzygnięcia
12 lutego 2015
Opublikował
Szczegóły
Metryka Załącznik 1 [rtf - 90 KB]
Załącznik 2 [rtf - 67 KB]
Załącznik 3 [rtf - 99 KB]
zarządzenie [rtf - 145 KB]