Dotyczy
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
16 lutego 2015
Termin rozstrzygnięcia
27 lutego 2015
Opublikował