Dotyczy
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
2015-02-16
Termin rozstrzygnięcia
2015-02-27
Data publikacji