Dotyczy
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
16 lutego 2015
Termin rozstrzygnięcia
19 marca 2015
Opublikował