Dotyczy
II otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2015-02-16
Termin rozstrzygnięcia
2015-03-19
Data publikacji
Szczegóły