Dotyczy
Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami (II konkurs)
Termin składania dokumentów
2015-03-02
Termin rozstrzygnięcia
2015-03-20
Data publikacji