Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
15 czerwca 2015
Termin rozstrzygnięcia
24 czerwca 2015
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie o konkursie [rtf - 167 KB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Metryka nowy plik [rtf - 167 KB]
Zarządzenie [rtf - 50 KB]
Metryka Propozycja podziału środków [pdf - 14 KB]
Metryka Rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 37 KB]