Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert w obszarze: działalność na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
2015-06-15
Termin rozstrzygnięcia
2015-06-24
Data publikacji
Szczegóły