Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2015 r. realizacji zadań w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
29 czerwca 2015
Termin rozstrzygnięcia
13 lipca 2015
Opublikował