Dotyczy
IV otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
8 lipca 2015
Termin rozstrzygnięcia
17 lipca 2015
Opublikował