Dotyczy
IV otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2015 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania i upowszechniania kultury fizycznej
Termin składania dokumentów
2015-07-08
Termin rozstrzygnięcia
2015-07-17
Data publikacji