Dotyczy
Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego, w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania dokumentów
22 lipca 2015
Termin rozstrzygnięcia
29 lipca 2015
Opublikował
Szczegóły
Metryka oferta [pdf - 32 KB]
ogłoszenie konkursu [pdf - 64 KB]
oświadczenia [pdf - 29 KB]
umowa [pdf - 49 KB]