Dotyczy
Dodatkowy otwarty konkurs ofert na realizację w 2015 r. zadania publicznego pod nazwą: organizacja opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 z terenu Miasta Rybnika sprawowana w formie opiekuna dziennego, w okresie od 1 sierpnia 2015 do 31 grudnia 2015 r.
Termin składania dokumentów
2015-07-22
Termin rozstrzygnięcia
2015-07-29
Data publikacji
Szczegóły