Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2016 roku realizacji zadania pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Termin składania dokumentów
2015-12-11
Termin rozstrzygnięcia
2015-12-15
Data publikacji