Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie w 2016 roku realizacji zadania pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2015
Termin rozstrzygnięcia
15 grudnia 2015
Opublikował