Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Termin składania dokumentów
2015-12-11
Termin rozstrzygnięcia
2015-12-22
Data publikacji
Szczegóły