Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
2016-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2016-01-26
Data publikacji
Szczegóły