Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Termin składania dokumentów
5 stycznia 2016
Termin rozstrzygnięcia
26 stycznia 2016
Opublikował