Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania publicznego Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży
Termin składania dokumentów
2016-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2016-01-26
Data publikacji