Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
31 grudnia 2015
Termin rozstrzygnięcia
28 stycznia 2016
Opublikował