Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2015-12-31
Termin rozstrzygnięcia
2016-01-28
Data publikacji