Dotyczy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
2016-01-21
Termin rozstrzygnięcia
2016-02-18
Data publikacji