Dotyczy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
21 stycznia 2016
Termin rozstrzygnięcia
18 lutego 2016
Opublikował