Dotyczy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze ratownictwa i ochrony ludności
Termin składania dokumentów
21 stycznia 2016
Termin rozstrzygnięcia
18 lutego 2016
Opublikował