Dotyczy
ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2016 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2016-01-21
Termin rozstrzygnięcia
2016-02-18
Data publikacji
Szczegóły