Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
20 maja 2016
Termin rozstrzygnięcia
17 czerwca 2016
Opublikował