Dotyczy
Konkurs na wsparcie w 2016 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2016-05-20
Termin rozstrzygnięcia
2016-06-17
Data publikacji