Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
15 listopada 2016
Termin rozstrzygnięcia
23 listopada 2016
Opublikował
Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 24 października 2016