Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
2016-11-15
Termin rozstrzygnięcia
2016-11-23
Data publikacji
24 października 2016
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)