Dotyczy
Konkurs na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2016-12-05
Termin rozstrzygnięcia
2017-01-20
Data publikacji
Szczegóły