Dotyczy
Konkurs na realizację w 2017 roku zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
5 grudnia 2016
Termin rozstrzygnięcia
20 stycznia 2017
Opublikował