Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Termin składania dokumentów
2016-12-13
Termin rozstrzygnięcia
2016-12-22
Data publikacji