Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Termin składania dokumentów
13 grudnia 2016
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2016
Opublikował