Dotyczy
Konkurs na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2016
Termin rozstrzygnięcia
29 grudnia 2016
Opublikował