Dotyczy
Konkurs na realizację w 2017 roku zadania publicznego pn.: Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich
Termin składania dokumentów
2016-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2016-12-29
Data publikacji