Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Termin składania dokumentów
19 grudnia 2016
Termin rozstrzygnięcia
29 grudnia 2016
Opublikował
dnia 28 listopada 2016