Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji w 2017 roku zadania publicznego pn.: Prowadzenie placówek wsparcia dziennego
Termin składania dokumentów
2016-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2016-12-29
Data publikacji