Dotyczy
Konkurs na realizację w latach 2017-2019 zadania publicznego pn.: Realizacja działań służących zapewnieniu bezpieczeństwa osób przebywających na rybnickich akwenach
Termin składania dokumentów
2016-12-19
Termin rozstrzygnięcia
2017-01-12
Data publikacji
Szczegóły