Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
5 stycznia 2017
Termin rozstrzygnięcia
26 stycznia 2017
Opublikował
dnia 15 grudnia 2016
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 141 KB]
Ogłoszenie [pdf - 109 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Metryka podział środków [pdf - 26 KB]