Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób
Termin składania dokumentów
2017-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2017-01-26
Data publikacji
Szczegóły