Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2017-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2017-01-26
Data publikacji
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [docx - 33 KB]
ogłoszenie [pdf - 68 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Metryka podział środków [pdf - 40 KB]