Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
5 stycznia 2017
Termin rozstrzygnięcia
26 stycznia 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [docx - 33 KB]
ogłoszenie [pdf - 68 KB]
Zarządzenie [rtf - 54 KB]
Metryka podział środków [pdf - 40 KB]