Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym
Termin składania dokumentów
2017-01-05
Termin rozstrzygnięcia
2017-01-26
Data publikacji
Szczegóły