Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej
Termin składania dokumentów
5 stycznia 2017
Termin rozstrzygnięcia
26 stycznia 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [doc - 73 KB]
Ogłoszenie [pdf - 101 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie [pdf - 33 KB]
Metryka podział środków [pdf - 24 KB]