Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
Termin składania dokumentów
2017-01-26
Termin rozstrzygnięcia
2017-02-20
Data publikacji
Szczegóły