Dotyczy
otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych w obszarze ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej
Termin składania dokumentów
2017-01-26
Termin rozstrzygnięcia
2017-02-20
Data publikacji
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [doc - 71 KB]
ogłoszenie [pdf - 212 KB]
Zarządzenie [doc - 32 KB]
Zarządzenie [pdf - 179 KB]
Metryka Podział środków [pdf - 128 KB]