Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
26 stycznia 2017
Termin rozstrzygnięcia
20 lutego 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka ogłoszenie [pdf - 260 KB]
ogłoszenie [doc - 76 KB]
Zarządzenie [pdf - 179 KB]
Metryka podział środków [pdf - 40 KB]