Dotyczy
Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2017 roku realizacji zadań publicznych Miasta Rybnika w obszarze kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Termin składania dokumentów
2017-01-26
Termin rozstrzygnięcia
2017-02-20
Data publikacji
Szczegóły