Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017-2018 zadania publicznego w obszarze: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywanie szans tych rodzin i osób 1.10. działania ukierunkowane na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika poprzez stworzenie i wdrożenie Programu animacyjno-partycypacyjnego na obszarach rewitalizacji w ramach projektu pn. „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020
Termin składania dokumentów
9 maja 2017
Termin rozstrzygnięcia
31 maja 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie [rtf - 421 KB]
Ogłoszenie [pdf - 513 KB]
Zarządzenie [rtf - 111 KB]
Zarządzenie [pdf - 222 KB]
Metryka Informacja o budżecie [rtf - 206 KB]
Metryka Informacja o rozstrzygnięciu [pdf - 174 KB]