Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w latach 2017- 2018 zadania publicznego w obszarze pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób – działań ukierunkowanych na osiągnięcie celów Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rybnika.
Termin składania dokumentów
4 lipca 2017
Termin rozstrzygnięcia
15 lipca 2017
Opublikował
Szczegóły
Metryka Ogłoszenie o konkursie [rtf - 425 KB]
Ogłoszenie o konkursie [pdf - 516 KB]
Zarządzenie [pdf - 222 KB]
Zarządzenie [rtf - 107 KB]
Metryka informacja_uzupelniajaca [pdf - 112 KB]
Metryka Rozstrzygnięcie konkursu [rtf - 110 KB]
Rozstrzygnięcie konkursu [pdf - 281 KB]