Dotyczy
konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
2017-07-21
Termin rozstrzygnięcia
2017-08-31
Data publikacji
Szczegóły