Dotyczy
konkurs na wsparcie w 2017 roku realizacji zadania z zakresu tworzenia warunków, w tym organizacyjnych, sprzyjających rozwojowi sportu
Termin składania dokumentów
21 lipca 2017
Termin rozstrzygnięcia
31 sierpnia 2017
Opublikował