Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
17 listopada 2017
Termin rozstrzygnięcia
24 listopada 2017
Opublikował
Sylwia Jaroch (Starszy Inspektor PS-I) dnia 26 października 2017