Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji w 2018 roku zadania publicznego pn.: Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej, zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej
Termin składania dokumentów
2017-11-17
Termin rozstrzygnięcia
2017-11-24
Data publikacji
26 października 2017
Sylwia Jaroch (Inspektor PS-I)
Szczegóły