Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich
Termin składania dokumentów
11 grudnia 2017
Termin rozstrzygnięcia
22 grudnia 2017
Opublikował
dnia 20 listopada 2017
Szczegóły
Metryka załącznik [pdf - 113 KB]
załącznik [rtf - 141 KB]
Zarządzenie [pdf - 38 KB]
Zarządzenie [rtf - 55 KB]
Metryka Załącznik do zarządzenia [xls - 30 KB]
Załącznik do zarządzenia [pdf - 25 KB]
Zarządzenie [rtf - 51 KB]
Zarządzenie [pdf - 42 KB]