Dotyczy
Otwarty konkurs ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn. Organizacja wypoczynku dzieci i młodzieży w czasie ferii zimowych oraz wakacji letnich
Termin składania dokumentów
2017-12-11
Termin rozstrzygnięcia
2017-12-22
Data publikacji
Szczegóły